Ogród botaniczny IHAR w Bydgoszczy

Polskie arboretum

Na terenie Bydgoszczy roztacza się malowniczy park krajobrazowy, który w zasadzie śmiało można określić mianem ogrodu botanicznego z prawdziwego zdarzenia. Zajmującyprzeczytaj więcej na naszej stronie przestrzeń przekraczającą pięć i pół hektara park przynależy do Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Mowa tu o Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, od którego pochodzi wyżej wymieniony w tytule skrót IHAR.
Ogród Botaniczny
Przeszło pięciohektarowy ogród botaniczny rozciąga się na terenach północy miejscowości Bydgoszcz. Wręcz śmiało można stwierdzić, iż występuje on na peryferiach, a nawet rubieżach miasta. W głównej mierze chodzi tu o lokalizację bazująca na stuku północnych granic miejscowości. Ogród jest ciekawie umiejscowiony pod kątem topograficznym, a to wiąże się z faktem, iż znajduje się on na terenie wysoczyzny morenowej. Mowa tu o wysokości przeszło dziewięćdziesiąt metrów nad powierzchnią morza. Niedaleko ulokowana jest inna, geograficzna atrakcja turystyczna, jaką okazuje się krawędź Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Wraz z początkiem roku 1993 doszło do włączenia omawianego tu ogrodu botanicznego do Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Ogród o którym tutaj mowa stworzony został w roku 1951. Wówczas zajął on miejsce dawnego Miejskiego Ogrodu Botanicznego znajdującego się na placu Weyssenhoffa. Miało to miejsce mniej więcej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, bowiem to właśnie wtedy ten pierwszy park tam powstał i służył mieszkańcom. Warto także dodać, że w ogrodzie tu opisywanym na przestrzeni lat 1956 oraz 1973 realizowane były pracenawodnienia ogrodów tarnów naukowe dotyczące między innymi roślinności, kultury grzybów i drzew i nie tylko w zakresie edukacyjnym, co również na potrzeby przemysłowe.
Autor artykułu: