Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wspaniały pałac Grzybka w Białymstoku

Na terenie Bydgoszczy znajduje się kilka ciekawych miejsc krajobrazowych, wśród których warto wyszczególnić przede wszystkim dwa specyficzne obszary, jakimi okazują się być ogrody botaniczne. W głównej mierze chodzi tu o Ogród Botaniczny IHAR, jak również o bydgoski ogródkoncentrator tlenowy botaniczny, który formalnie przynależy do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Białowieża - widok na rzekę Biebrza
Ten drugi z wymienionych powyżej miejsc będzie stanowił temat niniejszego wirtualnego poradnika, który dla Was przygotowaliśmy. Mówimy o tym miejscu zwłaszcza z tego względu, iż dla turystów preferujących aktywne zwiedzanie naszej przepięknej, malowniczej Polski, to właśnie ogrody botaniczne i parki krajobrazowe powinny być przystankiem numer jeden. Niemniej jednak wróćmy do nadrzędnego tematu – w centrum Bydgoszczy znajduje się ogród botaniczny, który pełni wiele rozmaitych funkcji. Wśród najpowszechniejszych warto wspomnieć o roli rekreacyjnej, wypoczynkowej, czyli miejscu rozrywki na świeżym powietrzu, ale także o funkcji dydaktycznej oraz roli naukowo-badawczej. Jeszcze jedna kwestia to ciekawe ulokowanie opisywanej tu atrakcji krajobrazowej. Otóż ogród botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego bazuje zwłaszcza na wymiarach osiemdziesiąt na dwieście czterdzieści metrów i znajduje się przede wszystkim w rejonie kilku ulic przecinających się, wręcz na ich styku. Chodzi tu o ulice Powstańców Wielkopolskich, Niemcewicza i Chodkiewicza. Ze strony wschodniej otacza ogród botaniczny kampus wspomnianego wcześniej uniwersytetu, którego jest on własnością.
Autor artykułu: