Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska

Teoretycznie, termin Puszcza Białowieska jest chyba znany każdemu Polakowi, niemniej jednak nie każdyposadzki przemysłowe Warszawa z nas ma świadomość, w czym tkwi specyfika tego rodzaju parku krajobrazowego. Poniżej przedstawimy krótki opis najważniejszych faktów na temat Puszcy Białowieskiej. Zainteresowanych gorąco zachęcamy do lektury.
Żubry w Białowieskim Parku Narodowym
Park o jakim mowa w tytule niniejszego wirtualnego poradnika botaniczno-krajobrazowego opiera się na leśnym kompleksie liczącym ponad tysiąc pięćset kilometrów kwadratowych. Zlokalizowany jest on na obszarze pogranicza polsko-białoruskiego. W porównaniu z szeregiem rozmaitych innych miejsc tego typu zlokalizowanych na terenie naszego kraju, Puszcza Białowieska jest reliktem pierwszych staroglacjalnych morenowych krajobrazów, jakie w ogóle wystąpiły w historii geografii naszego wspaniałego kraju. Biorąc pod uwagę szereg innych podobnych miejsc geograficznych zarówno znajdujących się w Polsce, jak i poza jej obszarem, należy wspomnieć, iż puszcza tu omawiana ma charakter czysto reliktowy. Jest to centrum gigantycznych lasów, z czego zdecydowana większość drzewostanów tam występujących przekracza okres stulecia. Wszystkie mają strukturę warstwową oraz cechują się byciem fragmentami struktury lasu pierwotnego. To właśnie w Puszczy Białowieskiej występują gatunki zwierząt takie jak rysie, czy też wilki. No i oczywiście Puszcza słyniekoncentrator tlenowy z żubra – jedynej wolnej populacji tego gatunku na terenie nie tylko Polski, ale ogólnie całego kontynentu europejskiego. W zasadzie nie powinno zatem dziwić, że to właśnie żubr jest charakterystycznym symbolem Puszczy Białowieskiej.
Autor artykułu: