Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej w Rudach

Staropolska posiadłość

Na terenie województwa śląskiego, a dokładniej rzecz biorąc w miejscowości zwanej Rudami znajduje się jedna z najwspanialszych budowli z kategorii zabytkowe pojazdy mechaniczne. Mowa tu w głównej mierze o zabytkowej stacjimobilny masażysta Poznań kolejki wąskotorowej. Udało się stosunkowo niedawno przeprowadzić mnóstwo intensywnych prac nad rekonstrukcją obiektu, a koszt jej całkowitej rewitalizacji wyniósł niemal dwa miliony złotych.
Kolej wąskotorowa w Białymstoku
Poprzez prace przeprowadzone w ramach rewitalizacji, możliwe było przede wszystkim zrekonstruowanie wyglądu lokomotywowni oraz wagonowni. Ponadto pracom poddano też obiekt magazynowo-garażowy. Stacja o której mowa w niniejszym poradniku wirtualnym znajduje się dokładnie rzecz biorąc w Rudach, przy numerze 12. Generalnie rzecz biorąc, przybywając do Stacji, możemy zrobić sobie punkt wypadowy na wiele innych miejscowości, w tym na przykład da się stamtąd dostać do Stanicy czy też odwiedzić stację Rybnik-Stodoły. Charakteryzowana tu kolejka zaliczana jest zaś do jednej z kluczowych na potężnym Szlaku Zabytków Techniki. Rewitalizacja pozwoliła także na to, aby obiekt stał się w pewnym sensie budowlą nie tylko zabytkową, ale i z tego względu również pełniącą funkcję edukacyjną.

Jak już wyżej wspomnieliśmy, cena rewitalizacji to łącznie 1,8 mln złotych, przy czym przeszło milion złotych to dotacja pozyskana ze środków unijnych, a ściślej rzecz biorąc z Europejskiegowyburzenia mazowieckie Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokładniej mówiąc, renowacja stacji została ujęta w projekcie Szerokie tory do kultury.
Autor artykułu: http://elektrotechmed.com