Arboretum

Alejka w arboretum

Tytułowe pojęcie arboretum wiąże się w dużym stopniu z językiem łacińskim, a dokładniej rzeczprace magisterskie biorąc z tamtejszym określeniem arbor czy też jak kto woli arboris, a więc w dosłownym tłumaczeniu drzewo. Nieprzypadkowo zdecydowano się na ten właśnie termin, co wynika z faktu, że arboretum to nic innego jak dendrarium, a więc innymi słowy swego rodzaju mocno rozbudowany ogród botaniczny, który stanowi ogród dendrologiczny. Czym się on charakteryzuje? Sprawdź dalej.
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
W klasycznym arboretum podstawową cechą wyróżniającą to miejsce jest przede wszystkim bogata i bardzo silnie zróżnicowana oraz urozmaicona kolekcja różnorodnej roślinności. W grę wchodzą tu krzewy, drzewa oraz kwiaty. Nie chodzi jednakże w tym wszystkim wyłącznie o to, ażeby po prostu owa zieleń kwitła i rosła, ale o to, żeby nad pielęgnowaną zielenią roztaczało się mnóstwo badań. Warto dodać także, że arboretum niedaleko swej powierzchni zielonej z reguły posiada punkty naukowe. W nich natomiast odbywają się fachowe analizy morfologii, czy tez ekologii, a także badana jest genetyka roślin drzewiastych oraz ich anatomia. Warto również zwrócić uwagę na to, że dzięki owym placówkom naukowym istnieje sposobność przeprowadzenia aklimatyzacji gatunków obcych. Arboretum stanowi swego rodzaju ogród botaniczny, który działa z reguły indywidualnie, jako samodzielny punkt ogrodu dendrologicznego, ale także nierzadko zdarza się, iż arboretum to po prostu istotne fragmenty gigantycznych ogrodów botanicznych. Niemniej jednak, jak podają badacze z dziedziny szeroko rozumianej botaniki, arboretum stanowi odrębny typ ogrodu botanicznego, który ma chronić przyrodę oraz gromadzić na swoim terenie rozmaite kolekcje drzew i krzewów.
Autor artykułu: masaż dla dzieci Poznań