Biebrzański Park Narodowy

Białowieski łoś

Spośród szeregu rozlicznych rodzajów parków krajobrazowych występujących na terenie Rzeszowa, w szczególności warty wyróżnienia okazuje się Biebrzański Park Narodowy. Jest to jeden z ponad dwudziestu kilkuhttp://zaciszeurody.eu/zabiegi/masaze/ parków, które mają charakter narodowy oraz zlokalizowane są na obszarze naszego kraju. Generalnie rzecz biorąc akurat ten tu opisywany stworzony został w dniu dziewiątego września 1993 roku i to jest oficjalna data jego otwarcia.
Białowieski Park Narodowy
Powierzchnia tego parku wynosi niemal sześćset metrów kwadratowych powierzchni. Znajduje się on w rejonie Kotliny Biebrzańskiej, a dokładniej rzecz biorąc na terenie województwa podlaskiego. Jest to gmina Goniądz, zaś siedziba główna parku występuje na Osowcu-Twierdzy. Położenie uwzględnia dolinę Biebrzy, zaczynając od ujścia Niedźwiedzicy do samej Biebrzy. Kończy się z kolei w miejscu ujścia Biebrzy do Narwi. Ogólnie rzecz biorąc, Biebrza występuje w całości na obszarze parku, a jest to blisko sto pięćdziesiąt pięć kilometrów. Co więcej, teren ten został zapoczątkowany jako park krajobrazowy już w czasie okresu międzywojennego. Wtedy to wyodrębnione zostały dokładnie dwa rezerwaty, w tym przykładowo Grzędy oraz Czerwone Bagno. Historia wskazuje natomiast na istotny rok 1989. Wówczas udało się stworzyć Biebrzański Park Krajobrazowy, który zajął w swym obszarze całą powierzchnię dolnego basenu oraz środkowego basenu biebrzańskiego. W roku 1993 natomiast park został przekształcony w park narodowy. Jeszcze w tym roku szacowano, że na obszarze parku znajduje się przeszło pięć hektarów obszarów, które uznawane są za cenne i wartościowe z przyrodniczego punktu widzenia.
Autor artykułu: