Ogród botaniczny

Alejka w arboretum

Żeby o jakimś terenie można było mówić, iż jest to ogród botaniczny z prawdziwego zdarzenia, konieczne jest spełnienie przez owe terytorium pewnych, ściśle określonych kryteriów. Wymogi, o jakich mowa to przede wszystkim stosownie zagospodarowana powierzchnia obejmująca nie tylko infrastrukturę techniczną, ale także miejsca wydzielone na uprawy roślin, czy też ich siedliska, odpowiednią zieleń i obiekty, w jakich przebywają osoby zajmujące się nimi, a także miejsca, gdzie znajduje się pełno różnorodnych rodzajów narzędzi do owej pielęgnacji niezbędnych. Warto także wspomnieć, iż w wielu ogrodach botanicznych prowadzone są intensywne badania naukowe a także rozwijana jest edukacja, więc śmiało można rzec, że tenże rodzaj obiektu stanowi swego rodzaju miejsce o charakterze dydaktycznym.
Bagna nad Biebrzą
Zgodnie z zapiskami historycznymi, pierwsze obiekty o charakterze ogrodów botanicznych stworzone zostały prawdopodobnie już w pierwszej połowie czternastego stulecia. Wiązało się to z faktem, iż miejsce krajobrazowe przypominające dzisiejszy ogród botaniczny z prawdziwego zdarzenia powstał w Wenecji i miało to miejsce dokładniej rzecz biorąc w roku 1333. Dodatkowo, warto także wspomnieć o tym, iż w naszym kraju ogrody botaniczne także cieszą się dość długą historią, ale generalnie mówiąc jest to historia mocno zawiła, jednak krótsza niż przykładowo we włoskich areałach. Wynika to przede wszystkimbadanie gruntu śląsk z tego, że pierwszy ogród botaniczny w naszym kraju stworzony został w Grodnie. Mowa tu o Królewskim Ogrodzie Botanicznym. Był to ogród założony przy Królewskiej Szkole Lekarskiej i miało to miejsce w roku 1775.
Autor artykułu: koszt dotarcia do hiszpanii